<<اعتماد المثنی ندارد>>

بهترین و مطمئن ترین راه تشخیص عسل طبیعی

اساتید رشته زنبورداری و صاحب نظران این علم برای شناسایی عسل طبیعی از روشهای آزمایشگاهی استفاده میکنند و آن را بهترین راه تشخیص می دانند زیرا بهترین و مطمئن ترین راه تعیین خلوص عسل فقط همان آزمایشگاه معتبر خواهد بود.

 

✔️میزان ساکاروز موجود در عسل طبیعی زیر ۵ درصد می باشد و هر چقدر این عدد پایین تر باشد عسل مرغوبیت بهتری خواهد داشت.

 

در صورتی که در اثر تقلب به عسل شکر اضافه شود ساکاروز عسل بیشتر از حد ذکر شده خواهد بود که توسط آزمایش فریلینگ و  دستگاه ساکرامات در آزمایشگاه می توان به میزان ساکاروز آن پی برد.

 

بعضی ها هم شگرد های ویژه ای را برای شناسایی عسل سفارش می کنند که پایه و اساس آن معلوم نیست مانند کبریت گرفتن کنار عسل، ریختن چند قطره روی روزنامه، سرازیر شدن عسل بصورت باریکه ای پیوسته و …‼

که هیچکدام از این موارد از نظر  عسل شناسان و علم تغذیه پذیرفته و منطقی نیست چرا که در بیشتر تست های فوق درصد رطوبت تاثیر بسزایی داشته و عسل چنانچه طبیعی هم باشد و زودتر از موعد برداشت شود نتیجه غیر واقعی و نادرست خواهد بود.

 

بنابراین تکرار می کنیم بهترین تست عسل آزمایشگاه، و راه دیگر اعتبار فروشنده و زنبوردار خواهد بود.